Khi đến thời của Second Home chuẩn xanh

Báo cáo trên ghi nhận trong năm 2018 có 25% cơ sở lưu trú tại Mỹ nhận "chứng nhận xanh" cho những hoạt động quy hoạch thiết kế mảng xanh, tiết giảm năng lượng tiêu thụ, hạn chế tác động đến môi trường, trong khi 2 năm về trước, tỷ lệ này chỉ là 16%.